ARTISAN HONEY

 1. Mesi Jõhvikatega 300g
  ARTISAN HONEY Mesi Jõhvikatega 300g
  8,60 €
 2. Mesi Kasekäsnaga 200g
  ARTISAN HONEY Mesi Kasekäsnaga 200g
  7,00 €
 3. Mesi Lagritsaga 200g
  ARTISAN HONEY Mesi Lagritsaga 200g
  7,00 €
 4. Mesi Matchaga 200g
  ARTISAN HONEY Mesi Matchaga 200g
  7,00 €
 5. Mesi Mündiga 300g Eesti
  ARTISAN HONEY Mesi Mündiga 300g Eesti
  8,60 €
 6. Mesi mustikatega 300g Eesti
  ARTISAN HONEY Mesi mustikatega 300g Eesti
  8,60 €
 7. Mesi 300g Eesti
  ARTISAN HONEY Mesi 300g Eesti
  6,10 €