Põhiväärtused

Loovus

 

Alati on kellelgi meist veel paremad mõtted. Me aitame neil ilmavalgust näha ja realiseeruda. Iga uus lahendus, mis aitab meil meie kliente paremini teenindada, on väärt kaalumist. Iga töötaja, kes julgeb otsida ja leida uusi lahendusi, väärib tunnustamist. Iga äripartner, kes tahab meiega koos otsida ja leida uudseid lahendusi, on meile huvipakkuv.

 

Tahe

 

Tõeliselt hea saab olla vaid see, kes tahab olla parim.Tahe teenida klienti ja aidata teda tema soovide täitumisel on omane igale Kaubamaja töötajale. Tahe võtta ja saavutada kõrgemaid eesmärke on see, mis määrab meie panuse Kaubamaja ja ühiskonna arengusse. Parim olla ei pea tähendama olla nr 1 võistluses, vaid võib ka tähendada kuulumist parimate hulka.

 

Koostöö

 

Koostöö kliendisuhetes ei ole pelgalt sõnakõlks - see tähendab suhet, kus kliendid saavad parima pakkumise ja teeninduse osaliseks ning nad pöörduvad taas meie juurde tagasi. Koostöö on võtmesõnaks ka töösuhetes. Me ei taha saavutada võitu oma inimeste arvelt, vaid nendega üheskoos.

Ausus

 

Me suhtleme ausalt ja avatult. Ausus loob aluse pikaajalistele suhetele, säästab emotsioone ja aega. Me oleme ausad klientide ja koostööpartnerite vastu, öeldes, mida me suudame nende jaoks teha ja mida mitte. Me oleme ausad oma inimeste vastu, öeldes neile selgelt, mida me neile pakume ja mida me neilt ootame.

 

Usaldusväärsus

 

Meil töötavad asjatundlikud professionaalid, kelle peale võib kindel olla. Oleme ainus Eesti oma kaubamaja, kus kõik müügil olevad kaubad on valitud Eesti inimeste poolt ja Eesti inimesi silmas pidades. Oleme uhked oma unikaalse ajaloo üle ja väärtustame oma töötajate pikaajalist kogemust Eesti kaubanduses.

 

Hoolivus

 

Me hoolime inimestest - nii nendest, kes meid külastavad kui ka neist, kes siin töötavad. Me hoolime ka sellest, mis toimub meie ümber – Eesti arengust, kultuurist, loodusest ja tulevikust.